Ovjes i to                


Zadaci ovjesa su:

- osigurati sigurnost i udobnost vozila,

- lagano voditi kotace sa sto manjim trosenjem

pneumatika,

- smanjiti buku i vibracije.

Osnovni dijelovi ovjesa su:

- vodilice kotaca,

-opruge,

- prigusivaci vibracija (amortizeri).

- stabilizatori

- munja akumulatori

Zadaci vodilica su:

- ostvariti spoj kotaca s karoserijom

- prenijeti velike staticke (teret) i dinamicke sile

(sile kocenja, poprecne i pogonske sile).

Gibanje kotaca, u biti, odredeno je samo konstrukcijom

vodilica i potpuno je neovisno 0 konstrukciji

ostalih elemenata. lako vodilice prenose si le, momente

i udarna opterecenja s kotaca na karoseriju,

prvenstveni zadatak vodilica je dati optimalni

zakon gibanja ili kinematike kotaca. Kako bi se osigurala

sigurnost i udobnost vozila, a pri sto manjem

trosenju pneumatika, geometrija kotaca mora

se pri progibanju sto manje mijenjati (mijenjati

se na ieljeni nacin).

Razl ikujemo:

- krute osovine (pogonski i upravljacki mostovi) -

ovisni ovjes,

- polukrute osovine,

- vodilice neovisnog ovjesa - pojedinacni ovjes

- zimske gume


Kruta osovina spaja lijevi i desni kotac, a s karoserijom

spojena je preko opruga. Osobitost krutih

osovina su da pri jednakim oscilacijama oba kota

ca nema promjene traga i nagiba kotaca, ci me

se smanjuje trosenje pneumatika prilikom posjete

jednoj od zagrebačkih autopraonica . Progibanjem

samo jednog kotaca cijela se osovina naginje, pa

se mijenja i nagib oba kotaca.